Posted on

Na čo prichádza revízia elektrospotrebičov

Prívodné a predlžovacie šnúry – veľkou bolesťou všetkých elektrických spotrebičov a zariadení sú predlžovacie a prívodné káble. Ľudia často zabúdajú na to, že je to vlastne akési predĺženie elektrického rozvodu v stene smerom von do miestnosti. Šnúry tu nie sú potom chránené murivom, ale iba izolačnou vrstvou z plastu alebo z gumy, a tá je veľmi mäkká, takže sa ľahko poškodí v rôznych situáciách.

náradie elektrikára

Nebezpečné je to napríklad vtedy, ak máte šnúru pod písacím stolom, kde ju zovrite nohou stoličky, alebo hranou stola, k požiaru alebo k úrazu môže dôjsť aj pri zovretí šnúry pod dverami alebo v okne, niektoré vodiče môžu byť prepálené, prehryznuté od zvierat alebo prerezané od vašich detí. Nechajte teda elektrikárom preveriť aj toto, aby ste mali istotu, či sú všetky spotrebiče aj predlžovacie káble v poriadku.

revízia elektro

Nesprávne zaobchádzanie – elektrikár v rámci revízie elektrospotrebičov vás môže upozorniť na to, že napríklad máte položenú rýchlovarnú kanvicu príliš blízko tepelnému zdroju, napríklad hneď vedľa plynového sporáka. Ten sa potom môže postarať o prepálenie prívodnej šnúry alebo roztavenie niektorého z krytov, čo potom môže poškodiť aj vnútorné elektrické obvody. S niektorými spotrebičmi ľudia zaobchádza veľmi nešetrne, až hrubo pri prenášaní a pokladaní do pracovného priestoru. Pamätajte, že elektrické spotrebiče sú veľmi citlivé na otrasy a že sa vďaka tomu môže poškodiť v podstate čokoľvek z elektroniky aj elektrických kontaktov.

Staré spotrebiče – niekde sa z nostalgie alebo z úsporných dôvodov stále využíva spotrebič zastaraný, ale hlavne s vnútornými chybami. Ide napríklad o opuchnutú izoláciu vodičov a ukončenú životnosť niektorých elektrických súčiastok (odporov, kondenzátorov, cievok atď.) Tieto skryté vady potom môžu byť príčinou nebezpečného požiaru alebo smrteľného úrazu. Oplatí sa na toto zamerať pozornosť a staré spotrebiče odstaviť z prevádzky a nahradiť ich novými, modernými.