Posted on

Šetríme energie pre zlepšenie ekológie

Ekológia vôbec nie je neznámy pojem. Aj naše povedomie o potrebe šetrenia a udržiavania životného prostredia je na vysokej úrovni. Ako môžeme robiť viac. Kým veľké nadnárodné spoločnosti spolu s menšími firmami zaraďujú ekologické protokoly do všetkých druhov odvetvia, zodpovednosť za životné prostredie sa týka ja každého jednotlivca. Ten sa podľa svojho vedomia a svedomia prispôsobuje podpore udržateľnosti životnej a zdravotnej úrovne na našej planéte. Je to globálna téma číslo jeden. Že nie sme ľahostajný voči klimatickým zmenám svedčí aj fakt, že nielen firmy ale aj politici vedú o ekologickejšej stránke našej spoločnosti siahodlhé rokovania.

v budúcnosti nás čaká ekologickejší svet

Prichádzajú tak s nápadmi a inováciami v rôznych sektoroch, do tohto procesu začleňujú nielen komerciu ale aj bežného občana. Snažia sa o motiváciu, nabádajú ľudí k zmenám v životnom štýle a úrovni, informujú a odmeňujú podporu ekologických zámerov. Jedným z takýchto projektov je aj jeden projekt, ktorý na Slovensku rezonuje už od roku 2022. V tomto roku znova otvorí svoje brány a bude prijímať žiadosti o dotácie. Jedná sa o projekt podpory na obnovu budov. Tento je určený pre rodinné domy, ktorých majitelia sa rozhodnú žiť a bývať ekologickejšie. Má to pre nich hneď niekoľko benefitov.

dotácia na obnovu budov

Hlavným ťahačom je zníženie nákladov na bývanie a teda šetrenie rodinného rozpočtu v dobe vysokej inflácie a nestálosti niektorých zdrojov. Iných motivuje predstava rekonštrukcie staršieho domu, pričom hlavnú ťarchu finančného zabezpečenia rieši práve ona spomínaná dotácia. Na to aby ste ju získali musíte zefektívniť hospodárenie s energiami niektorými s opatrení kategórie A. Jedná sa napríklad o inštaláciu fotovoltiky, iného zdroja energie, zateplenie obvodových múrov a strechy. Môže sem spadať aj výmena okien a dverí. Napríklad za plastové okná a plastové dvere s dobrými tesniacimi vlastnosťami. Jedným so zaujímavých riešení je aj takzvaná zelená strecha. Možností máme hneď niekoľko ako sa môžeme našej planéte zavďačiť a naučiť sa šetriť nielen prostredie ale aj energiu či našu peňaženku.