Posted on

Ready-made spoločnosti

Ready made sro https://41business.com/predaj-ready-made predstavujú výlučne také spoločnosti, ktoré vznikli len za účelom následného predaja, ktorý bude zrealizovaní v blízkej budúcnosti. Jedna sa, teda o novovzniknuté spoločnosti, ktoré si, ako záujemca môžete zakúpiť za rozumnú cenu, ktorá je vám vopred uvedená a ponúknutá. Keďže sú to novozaložené spoločnosti tak je zrejme, že tieto firmy nemajú žiadnu predchádzajúcu históriu spojenú s podnikaním alebo s nejakou podnikateľskou činnosťou.

alt=“Ready-made“ “ data-rich-file-id=“125582″ src=“https://clira.sk/wp-content/uploads/Predaj-ready-made-sro.jpg“ style=“max-width: 51%; max-height: 51%;“>

To, že nemajú žiadne predchádzajúce skúsenosti s vedením podniku ani so žiadnou podnikateľskou činnosťou vás, len ako záujemcu uistí a utvrdí, že tieto spoločnosti reálne nedisponujú žiadnymi záväzkami či dlhmi, ktoré si určite neželáte. Nemusíte si, teda nič overovať alebo skúmať ich históriu, ale môže sa venovať svojim podnikateľským nápadom, ktoré už môžete zakrátko začať realizovať. Veľkú výhodu kúpi takejto ready-made spoločnosti je rýchle začatie s podnikaním. Ak patríte k ľudom, ktorí plánujú a chcú podnikať takpovediac z dňa na deň potom vedzte, že možnosť ready-made je pre vás to, čo zháňate a potrebujete.

Ready-made

Nemusíte na nič čakať a od podpisu zmluvy môžete začať prakticky podnikať ihneď. Je to skvelá možnosť ako, čo v najkratšom čase začať svoju podnikateľské činnosť. Ďalším benefitom je aj to, že ready-made spoločnosti majú splatené základné imanie v celej spoločnosť. Základné imanie celej spoločnosti je vo výške 5000 eur. Podstatnou výhodou pri týchto novodobých spoločnostiach je aj časový benefit. Novú spoločnosť si založíte približne za jeden mesiac a viac. Samozrejme pri klasickej spoločnosti záleží aj to, ako ste na tom s obchodnými a právnymi záležitosťami potom sa môže stať, že sa vám plánovaný mesiac predĺži. Ready- made spoločnosť môžete mať pokojne už aj za necelý týždeň.